hlavicka
..:: Menu
..:: Odkazy
..:: Přihlášení

Nadace: Děti-Kultura-Sport

HB Collegium o. s.

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

Stránky jsou čitelné ve všech dostupných prohlížečích

PHP

MySQL

Mozilla Firefox

» uživatel : nepřihlášenMuzika


Folklorní studio Buchlovice začínalo bez vlastní muziky, což není, jak si jistě každý dovede představit, dobrá situace pro rozvíjení souboru. Tento problém se řešil spoluprácí s různými muzikami, které nám ovšem nikdy nevydržely moc dlouho, neboť každá muzika si šla nakonec vlastní cestou. onas1

onas4 Proto se taky snažilo vedení souboru, s velkou zásluhou Jury Raštici, vytvořit dětskou cimbálovou muziku a vychovat si tak kmenové muzikanty, kteří by hraní tanečníkům považovali za pěknou aktivitu a dobře strávený čas. Tato snaha přinesla své plody na podzim roku 2005. Pod vedením zkušeného muzikanta Martina Crly, každou sobotu zkouší děti s nástroji a rozeznívají tak jindy tichou zkušební místnost našeho souboru.

Nyní Folklorní studio Buchlovice začíná spolupracovat i s nově vzniklou buchlovickou cimbálovou muzikou Rubáš s primášem Vítězslavem Preclíkem, pod vedením zkušeného muzikanta Iva Peterky. Muzika je to mladá, plná elánu a ochotná ke spolupráci. Složení je věkově různorodé, někteří muzikanti se ještě potřebují vyhrát, ale zase mezi námi výborně funguje komunikace, protože je složena z našich dobrých kamarádů a také některých tanečníků Folklórního studia. onas3

onas2 Mezi těmito dvěma muzikami také existuje propojení, neboť v cimbálové muzice Rubáš působí i někteří členové dětské CM Martina Crly. Taková spolupráce, kdy prochází tanečníci, muzikanti i další lidé, kteří k nám neodmyslitelně patří, mezi různými složkami souboru, vytváří dobrou základnu pro rozvíjení folklóru v Buchlovicích.

..:: Nejčtenější

..:: Aktuality